เซ็ตเพิ่มเติม Torrent Detect, Logging, Session และ Auto Logout


ในส่วนของเมนู SYSTEM จะประกอบด้วย
 1.  การเปลี่ยนค่า พาสเวิร์ด ทั้งระดับ Admin และ ROOT
  สำคัญมาก เมื่อท่่านติดตั้ง as2 ครั้งแรก ท่านต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดการเข้าระบบจัดการตัว as2 ทั้งระดับ admin และ root ในการเข้าถึงระดับ ROOT จะต้องผ่านการเข้าระดับ ADMIN มาก่อน as2 ตั้งใจออกแบบให้เป็นแบบนี้ เพื่อให้ผ่านการป้องกัน 2 ชั้น เพราะ ท่านสามารถเข้าหน้าจัดการได้ทั้ง 2 ฝั่งของเครือข่าย โดยเฉพาะฝั่ง 10.10.10.10 ซึ่งจะต้องใช้งานร่วมอยู่กับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งจะไม่ปลอดภัยเหมือนฝั่ง 192.168.1.80 (IP default) และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใช้งานผ่านการเข้ารหัส SSL หรือ https เท่านั้น
   
 2. Session time for Root level เป็นการกำหนดระยะเวลาที่ใช้งานระดับ ROOT เพื่อใช้กรณีที่ท่านอาจจะลืมล๊อกเอาท์ ออกจากระบบ ตัว as2 ก็จะตัดเมื่อ Session นั้นๆ เลยเวลา
   
 3. Auto log out when users idle. ส่วนนี้เป็นส่วนของ ยูสเซอร์ที่ใช้งาน ผ่านระบบ คือ ถ้ายูสเซอร์ ไม่มีการส่งข้อมูลผ่าน as2 ออกไปยังเครือข่ายภายนอก as2 จะเริ่มนับเวลา เมื่อถึงเวลาที่กำหนด as2 จะทำการ LOGOUT ยูสเซอร์นั้นๆ ออก ถ้าเป็น บัตร หรือ ID TYPE1 เมื่อล๊อกออกจากระบบ as2 จะคืนเวลา ส่วนที่ USER หายไปคืนให้ เพราะถือว่า ไม่พบการใช้งานตั้งแต่ช่วงเวลานั้น
  ฟังก์ชั่นนี้ อาจจะไม่ทำการ AUTO LOGOUT แบบตรงเวลา เนื่องจาก as2 จะมีการจัดความสำคัญของงาน ดังนั้นท่านอาจเห็นเวลา Idle ของยูสเซอร์ มากเกินกว่าที่เซ็ตไว้ในฟังก์ชั่นนี้ได้
   
 4. Archive / Database management เป็นการกำหนดว่า ต้องการจะเก็บ LOG การใช้งานของยูสเซอร์ที่เราต้องการ (รายละเอียดอยู่ log setting) ไว้นานแค่ไหน ถ้าไม่ต้องการเก็บก็ Disable  ส่วนต่อมาคือ ในฐานข้อมูลบัตร ให้ลบทิ้งโดยถือเอาวันหมดอายุของบัตร หรือไม่ บางครั้งท่านอาจจะเก็บข้อมูลไว้สักระยะ เพื่ออนาคต กลับมาตรวจสอบว่า ใครใช้งานบัตร ก็เลือกที่ No
   
 5. Torrent Detection System หากไม่ต้องการให้ as2 ตรวจสอบว่ายูสเซอร์คนไหนใช้งาน Torrent (ตอนนี้ กำลังเพิ่ม P2P อื่นๆ นอกจาก Torrent โดยอาศัยส่วนจัดการเดียวกันนี้) ให้ Disable แต่หากเปิดใช้งาน เมื่อตรวจพบการใช้งาน ทอเรนท์ แล้ว จะ Block ช่วง Port เท่าไหร่ และ Block ไว้นานแค่ไหน

  หมายเหตุ  หากท่านปิด ระหว่างใช้งาน ผู้ที่ถูก BLOCK จะกลับคืนสภาพปกติคือ ไม่ถูก BLOCK และหากท่าน เปิดใช้งานต่อ ระบบจะเริ่มตรวจหากันใหม่ทั้งหมด รายละเอียดเก่าจะถือว่าล้างทิ้งไป ระบบ ทำงานได้โดยไม่ต้อง รีบูต ตัว อุปกรณ์ ทำให้ท่านง่าย กรณีที่ต้องการคืนสภาพการใช้งานปกติให้กับ ยูสเซอร์ เพื่อแจ้งให้ยูสเซอร์ทราบเงื่อนไข โดยไม่ต้องรอให้ครบจำนวนวันที่ปิดกั้นการใช้งาน
   
 6. Logging เป็นการกำหนดค่า PORT หรือบอกให้ as2 ทราบว่าต้องการจะเก็บล๊อกการใช้งาน ของ ยูสเซอร์ อะไรบ้าง ค่า PORT ที่ต้องการเก็บก็ให้ตรงการแอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน เช่น เล่นเว็บ http ก็กำหนด เป็น PORT 80 ตรง Description ก็ใส่ชื่อย่อสั้นๆ เช่น WEB เพื่อให้ท่านดูงานใน Log ไฟล์