รีเซ็ตค่าที่ตัวอุปกรณ์ (Reset to factory settings)


นอกจากที่เราสามารถ รีเซ็ต ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หรือที่เรียกว่า Factory Default ภายในหน้าโปรแกรม ของ as2 แล้ว เรายังสามารถทำการรีเซ็ตที่ตัวอุปกรณ์ เหมือนอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีลักษณะกดค้างไว้

as2 ก็กดค้างเช่นเดียวกัน แตกต่างที่ as2 จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ และ เฟริม์แวร์ ภายในก่อนว่า เป็นเวอร์ชั่นที่ถูกต้อง ไม่มีการละเมิลลิขสิทธิ์ ดังนั้น ท่านไม่จำเป็นต้องกดค้าง ตั้งแต่เริ่ม เสียบเปิด as2 (หรือกดค้างตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่องก็ได้) โดยให้สังเกตุ ไฟ หากติดสองดวง แสดงว่า as2 ทำ การตรวจสอบความถูกต้อง ทั้ง Hardware และ Firmware ให้เริ่มกดค้าง

ระหว่างที่กดค้างสังเกตุ ไฟอีกที ถ้ามีการกระพริบ 2 ครั้ง (คู่) หมายความว่า รอการยืนยัน ช่วงนี้ หากปล่อย ไม่กดค้าง as2 จะถือว่า ยกเลิกการรีเซ็ต แต่หากยังกดค้างอยู่จนกระทั่ง ไฟคู่ กระพริบ อีกครั้ง หมายความว่า ยืนยันการ รีเซ็ตค่า ซึ่งหมายความว่า ยอมรับการล้างทิ้งข้อมูลต่างๆ นั่นเอง

จากนั้น ไฟ จะกระพริบ เป็นจังหวะ สลับ และ คู่ เพื่อเป็นการบอกว่า การรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้ง รีบูต ตัวเอง พร้อมกับ ค่า Factory Default Setting

สรุปง่ายๆ ถ้าไม่เคยเข้ามาดูคลิป แสดง LED ก็กดค้างทิ้งตั้งแต่เปิดเหมือนอุปกรณ์ทั่วๆ กดค้างไว้ จนกระทั่ง ไฟกระพริบ เป็นจังหวะ

เพิ่มเติม
ดูคลิปเพิ่มเติม LED แจ้งสถานะ http://wifi-program.blogspot.com/p/led.html
การรีเซ็ตผ่านโปรแกรม as2 http://wifi-program.blogspot.com/p/miscellaneous.html