เซ็ตส่วนอื่นๆ (Miscellaneous)

  1. Time Zone กำหนดค่า ให้ as2 เซ็ตวันเวลา จาก NTP Network ตรงนี้ เขียนโปรแกรม แก้ไขใหม่ ทุกครั้งที่ ไฟดับ เปิดใหม่ จะเซ็ตค่าวันที่ หากเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ได้ จะปรับปรุงเรื่อยๆ จนกว่าจะใช้งานได้
     
  2. Maintenance ประกอบด้วยฟังก์ชั่น Backup ฐานข้อมูล , Export ฐานข้อมูลในรุปแบบ CVS เพื่อให้ท่านนำไปใช้งานกับงานกับ โปรแกรมจำพวก Spreadsheet เช่น Excel (เข้ากับระบบจัดการของท่าน) , Firmware update และ Reset to default setting สำหรับรีเซ็ตค่าให้กลับไปเหมือนวันแรกที่ซื้อ as2
     
  3.  เซ็ตภาษา จะเป็นการแสดงภาษาในส่วน HELP ตอนนี้ as2 ทำไว้แค่ 2 ภาษา (ไทย กับ ENG) ถัดมา เป็นการ Reboot และ Restart ตัว as2