รายละเอียดหน้าผลลัพธ์ (Login result screen)


หน้าล๊อกอินสำหรับ User ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต เข้าที่ http://10.10.10.10

.
ล๊อกอินครั้งแรก as2 จะบันทึกค่า Mac Address ผูกติดกับ ID

ล๊อกอินเสร็จสมบูรณ์

.
อาจเกิดการกดซ้ำ หรือ ล๊อกอินซ้ำซ้อน เพราะ IP ยังใช้งานอยู่ในระบบ


ล๊อกอินเสร็จสมบูรณ์ ระบบแจ้งเพิ่มเติมว่า เวลาที่เหลือของบัตรใกล้จะหมด

. 
ล๊อกอินเสร็จสมบูรณ์ ระบบเตือนว่า ไอดีคุณตรวจพบการใช้งานทอเรนท์
ทำให้การใช้งานบาง Port หรือ บางโปรแกรม อาจไม่สามารถใช้งานได้

. 
ไอดีไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก เงื่อนไข หรือ เวลา หมด

.
ไม่สามารถใช้งานต่อได้เนื่องจาก ไอดี หรือ บัตร หมดอายุ

.
ค่า Mac Address ของเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ล๊อกเข้าระบบไม่ตรงกับที่ล๊อกครั้งแรก
หากคุณเปลี่ยนเครื่อง แจ้ง จนท. เพื่อปลดล๊อกค่า Mac Address หรือรับไอดีใหม่

ไอพี เครื่องคุณไม่ถูกต้อง โปรดเซ็ตส่วน TCP/IP ใน Network เป็นรับค่า AUTO


. 
ล๊อกอินผิดพลาด พบการซ้ำของข้อมูล หรือ ไอดีนี้กำลังใช้งาน (ออนไลน์) อยู่

ล๊อกอินผิดพลาด เนื่องจาก ไอดี ถูกระงับการใช้งาน

ล๊อกอินผิดพลาด โปรดตรวจ ID หรือ Password และลองใหม่อีกครั้ง

ล๊อกเอาท์ ออกจากระบบเรียบร้อย ขอบคุณที่ใช้บริการ


พบปัญหาขณะที่ทำการล๊อกเอาท์ออกจากระบบ


ไอดี หรือ ค่า Mac Address ของเครื่อง/อุปกรณ์ ไม่ถูกต้อง


Mac Address มีการล๊อกอินไปแล้วหรือกำลังใช้งานอยู่ (as4)