ไฟล์วอลล์ บล๊อก IP หรือ Portปกติ as2 จะเปิดให้ใช้งานได้ทุก PORT และ ไปที่อยู่ปลายทางได้ทั้งหมด คือ ฟังก์ชั่นการทำงานนี้ ปิด นั่นเอง ท่าน สามารถ เปิดเพื่อทำการจำกัด หรือ BLOCK การใช้งานปลายทาง (ด้วย IP address) หรือ การใช้งาน โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น บางตัว (ด้วยค่า PORT)

การปิดกั้นการเข้าที่อยู่ปลายทาง ให้ท่านใส่ค่า IP Address ปลายทาง กำหนดขอบเขต หรือ Class หรือ Netmask ของเครือข่ายที่ต้องการปิดกั้นหรือ Block

การปิดกั้นตามลักษณะการใช้งาน คือ Block ตามค่า PORT ท่านสามารถกำหนด เป็น PORT เดียว หรือช่วงได้ เช่น Single Port หรือ Port เดียว เช่น 9999 ตัว as2 จะปิดกั้นหรือ Block PORT หมายเลข 9999 ทั้ง TCP และ UDP หากต้องการปิดแบบช่วง ให้กำหนดเป็น xx-yy เช่น  9997-9999 จะหมายถึง ให้ as2 ทำการ BLOCK port ตั้งแต่ 9997-9999 ทั้ง TCP และ UDP