เซ็ตอัพส่วนเครือข่าย (IP DNS DHCP Multiroute)


IP address setting เซ็ตไอพีให้กับ as2 ค่าเกตเวย์ก็เซ็ตเป็น IP address ของ ROUTER ที่เชื่อมต่อออกเน็ต  ลงไปที่ด้านล่างเป็นการเซ็ตค่า DNS ให้กับ as2 กำหนดได้มากกว่า 1 หากไม่ทราบก็กำหนดเป็นตัว as2 เองก็ได้เพราะ as2 มี DNS server service ที่จะคอยเป็น DNS server ให้กับเครื่องยูสเซอร์ อยู่เหมือนกัน การกำหนดค่าตัวเองก็สามารถกำหนดเป็น IP ทั้ง 2 ฝั่งก็ได้หรือใช้เป็น 127.0.0.1 ก็ได้

ส่วนเมนู DHCP เป็นการเซ็ตเกี่ยวกับ DHCP Server เพื่อให้ as2 แจก ไอพี ให้กับเครื่องใช้งานภายใน เครือข่ายของเรา กำหนดค่าช่วงที่ต้องการแจก พร้อมทั้งค่า DNS ที่ต้องการแจกให้เครื่องยูสเซอร์ด้วย หากไม่ทราบก็กำหนดไอพีของ as2 ก็ได้ คือ 10.10.10.10 ต้องมีอย่างน้อย 1 ค่า สำหรับ DNS

ตรงส่วน Add Multiroute จะเปิดใช้หรือไม่ก็ได้ หากต้องการใช้งาน นั่นหมายความว่า การเชื่อมต่อเน็ต ของท่านต้องมีมากกว่า 1 เส้น เพราะ as2 จะใช้ค่าลิงก์ ที่เชื่อมต่อเน็ตที่มากกว่า 1 ที่กำหนดไว้ตรง เมนู Multi-Links มาเพิ่มเส้นทางใช้งานให้กับตัว as2 หมายความว่า ถ้าลิงก์ใดเกิด Down ไม่สามารถ เชื่อมต่อ ออกอินเทอร์เน็ตได้ ตัว as2 ก็จะวิ่ง หรือ หาเส้นทางเชื่อมต่อเส้นอื่นๆ แทน (ตรงนี้ไม่มีผลหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของยูสเซอร์)