แนะนำเบื้องต้น Default IP และ รหัสผาน (Default Password)

Default IP Address = 192.168.1.80 (สำหรับฝั่งเชื่อมต่อออกภายนอก)  และ
IP Address = 10.10.10.10 (สำหรับฝั่งที่เชื่อต่อเครือข่ายภายใน) สามารถเข้าได้ทั้ง 2 ฝั่ง

เข้าระดับ admin โดยการพิมพ์ http://[IP Address]/admin ตามด้วย /admin เช่น
 
http://192.168.1.80/admin
 
Default password ได้แก่ ระดับ Admin ล๊อกอินคือ admin พาสเวิร์ด คือ admin
เมื่อเข้าหน้าระดับ admin จะมีส่วนล๊อกอินเข้าระดับ Root ที่มุมบน ขวามือ ค่า Default password ระดับ Root ล๊อกอินคือ root พาสเวิร์ดคือ root
 
เมื่อท่านเริ่มติดตั้ง as2 แนะนำท่านเปลี่ยน Password ทั้งระดับ Admin และ Root ทันที