CONTACT

Call me 66 934458714 7/24hr
อุปกรณ์ที่พัฒนาขายจะนับเอาตั้งแต่ ช่วงปี 2010 อุปกรณ์ที่ชื่อว่า SmallOne ( เจ้าตัวเล็ก ) ซึ่งตอนนี้น่าจะยัง เหลือผู้ใช้งาน บน อุุปกรณ์ SM1 นี้ไม่มาก จะถือว่ายังได้รับการประกันตลอดชีพ ส่วนโปรแกรม ที่เคยพัฒนาใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ก่อนปี 2010 นั้น ถือว่าหมดการรับประกัน
ภาพอุปกรณ์ SmallOne ที่พัฒนา โปรแกรม ควบคุมเน็ต ขายตั้งแต่ปี 2010


การรับประกัน หากซื้อไปเพื่อใช้งาน ไม่ได้พยายามดัดแปลงใดๆ การรับประกันก็จะคงอยู่ตลอดไปสำหรับ ตัวโปรแกรม (ซอฟท์แวร์) ส่วน ตัว ฮาร์แวร์ หรือ อุปกรณ์ รับประกัน 2 ปี

เฉพาะอุปกรณ์ SmallOne เท่านั้นที่มีการปรับปรุง เฟิร์มแวร์ (Firmware) แบบออนไลน์ ตั้งแต่ช่วงปลาย ปี  2013-14 ก็ไม่มีการพัฒนาใดๆ จนช่วงปี 2015 ได้เริ่มขาย as2