ล๊อกอิน เตือน Certificate Warning

เมื่อเข้าส่วน admin โดยพิมพ์ http://[IP ADDRESS]/admin

ระบบจะบังคับให้ใช้งานผ่าน https เพื่อเข้ารหัส แต่เนื่องจากตัว Certificate สำหรับ SSL ไม่ถูกต้อง เรา GEN เพื่อใช้งาน เข้ารหัส กับเครือข่่ายภายใน ให้ CONTINUE หรือ ยืนยัน ความเสี่ยง (แต่ถ้าเป็น ไซต์ภายนอก โดยเฉพาะพวกเกี่ยวกับธุรกรรม เจอข้อความลักษณะแบบนี้ ห้าม CONTINUE)

Certificate Warning นี้จะพบทั้งส่วนล๊อกอินของยูสเซอร์ที่ใช้งานทั่วไปด้วย เพราะต้องเข้ารหัสเช่นกัน

ตัวอย่างหน้าแจ้งเตือน Certificate สำหรับ Firefox
 
 
 

 ตัวอย่างหน้าแจ้งเตือน Certificate สำหรับ IE
 
 
 
จะมีการถามล๊อกอิน ตัวอย่าง
ตัวอย่างเมื่อใช้ผ่านโปรแกรม Firefox ดูที่ข้อความจะบอกว่า ADMIN Level
 


ตัวอย่างเมื่อใช้ผ่าน IE