การสร้าง ยูสเซอร์ ล๊อคอิน (สร้างบัตร)

 
 
การสร้างยูสเซอร์ล๊อกอิน  (Create an Users or Internet ID Card.)
 
การสร้าง ยูสเซฮร์ ใช้งานอินเทอร์ หรือ สร้างบัตรไอดี มีชนิดของ ยูสเซอร์ ทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่
 
1. Limited by usage time คือ นับเวลาใช้งานตามจริง เมื่อใช้งาน ก็หักเวลาในบัตรตามที่ใช้งาน
 
2. Unlimited used , expired by condition คือ ใช้ได้ไม่จำกัด จนหมดเวลาตามเงื่อนไข เช่น กำหนดเงื่อนไข ใช้งานได้ 7 วัน บัตรจะเริ่มนับวันแรกที่ล๊อกอินสำเร็จ จากนั้น พอครบ 7 วัน ก็จะใช้งานไม่ได้
 
3. Unlimited used , expired by expiry date คือ ใช้งานได้ไม่จำกัด หมดอายุ ตามวันที่หมดอายุ ที่แจ้งบนบัตร
 
4. เงื่อนไข เหมือน แบบ 3 แต่การสร้าง User ID หรือ ล๊อกอิน และ พาสเวิร์ด ทั้ง 1-3 แบบ ข้างต้น ระบบ จะสุ่มสร้าง ให้อัตโนมัติ แต่ แบบ 4 ท่านสามารถ กำหนดชื่อไอดี และ พาสเวิร์ด ได้เอง
 
หมายเหตุ บัตรทุกใบจะมีวันหมดอายุกำกับอยู่ as2 จะถือเอาวันหมดอายุ มีความสำคัญสูงสุด คือ บัตรจะไม่สามารถใช้งานทันทีถ้าถึงวันหมดอายุบนบัตร