วิดีโอ และ คลิป อธิบายการใช้งาน as2 และ as4

  คู่มือ สำหรับอุปกรณ์ as4

  • รายละเอียดทั่วไป
  • การเซ็ต ส่วน เครือข่าย และ DHCP
  • การทำ Bandwidth Shaping หรือ ควบคุมความเร็ว
  • การใช้งานเน็ตหลายเส้น (Multi Links) 
  • การเซ็ตส่วนต่างๆ ได้แก่ Torrent Detection ,จัดเก็บล๊อก พรบ., Session และ Auto Logout
  • Firewall การ Block ด้วย IP หรือ Port
  • การเซ็ตส่วนอื่นๆ
  • การสร้างบัตร หรือ ยูสเซอร์ล๊อกอิน 
  • การค้นหา แก้ไข และ พิมพ์บัตร
  • การ Unlock ค่า Mac Address ให้กับไอดี

ส่วนการจัดการ Management


ส่วนการคอนฟิก Configuration

ทดสอบการใช้งาน และ ดูผลการทำงานจากการเซ็ตค่าต่างๆ

คลิป และ วิดีโอ อื่นๆ ที่น่าสนใจ


รายละเอียดอื่นๆ