แก้ไข ค้นหา และ พิมพ์ บัตร


หลังจากสร้างไอดีแล้ว เราจะดึงข้อมูล อ้างอิงด้วย LOT ถ้าไม่แน่ใจ กลับไปดูที่รายละเอียด LOG ที่ส่วน การสร้างบัตรก็ได้ หรือ จะดูที่ระดับ ADMIN ตรงเมนู LOG แล้วดูรายละเอียดแต่ละ TYPE ก็ได้เช่นกัน

ใส่ค่า LOT แล้ว QUERY เพื่อดึงข้อมูลล็อตนั้นๆ ออกมาแสดง ตรงช่องค้นหา เราสามารถค้นหาได้ทุก Field ในตาราง แนะนำว่า เมื่อท่านส่งบัตรหรือไอดีให้กับยูสเซอร์ ให้ท่านพิมพ์รายละเอียด ใส่ ID จาก เพื่อถึงข้อมูลรายการที่ต้องการออกมา แล้ว ใส่รายละเอียดตรง COMMENT เพื่อประโยชน์ในการ ค้นหา ในอนาคต หากยูสเซอร์ลืม หรือติดปัญหา ตรงจุดนี้ยังช่วยให้มีรายละเอียดแสดง ในการ Users Online อีกด้วย ทำให้ทราบว่าใคร หรือห้องไหน ที่เป็นข้อมูลที่ใส่ใน COMMENT นั่นเอง

หากต้องการสั่งพิมพ์บัตร ให้ QUERY ตาม LOT จากนั้น กดปุ่ม PRINT ที่ด้านล่างขวามือ ข้อมูลจะถูกทำเป็นไฟล์รูปแบบ PDF ท่านจำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader โปรแกรมติดตั้ง หรือ Plugin จำพวก PDF Reader ติดตั้งกับ บราเซอร์ด้วย

ส่วนสุดท้ายคือ การกำหนดรายละเอียด หรือ ข้อความ ที่แสดงบนบัตร

หมายเหตุ ตรงส่วน Edit เมื่อเราใส่ ID ของบัตร เมื่อระบบดึงรายการดังกล่าวออกมาแสดงจะปรากฎ ปุ่ม UPDATE กับ DELETE ตรง DELETE เป็นการลบบัตรทิ้ง คือ ลบออกจากฐานข้อมูล ในกรณีที่ท่านต้องการระงับการใช้ หรือไม่ต้องการให้บัตรนั้นๆ ใช้งาน แนะนำให้ใช้ การระงับการใช้งาน เลือก suspend ที่ STATUS จากนั้นกด UPDATE จะดีกว่าการลบ เพราะอนาคต หากต้องการสือค้น รายการนั้นๆ จะยังอยู่ให้ค้นหาได้ เพียงแต่ไม่สามารถใช้งาน เนื่องจากอะไรก็พิมพ์แจ้งไว้ก็ได้ที่ COMMENT