การควบคุม หรือจำกัดความเร็ว (Bandwidth Shaping)


ปกติจะมีการคำนวณจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดว่า มีจำนวนเท่าไหร่ เป็นช่วงๆ มี 4 ช่วง หรือ 4 Step เราสามารถกำหนดได้ว่า ถ้ามียูสเซอร์ใช้งานทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ ถึงเท่าไหร่ จะปล่อยความเร็ว หรือควบคุมความเร็วไว้ที่เท่าไหร่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากพื้นฐาน 4 ช่วงคือ as2 มีการกำหนดความสำคัญ Priority ไว้ 3 กลุ่ม คือ ถ้าเข้าเงื่อนไขที่ลำดับความสำคัญสูงกว่า ก็ต้องทำเงื่อนไขนั้นๆ ทันทีได้แก่ (เรียงตามลำดับความสำคัญสูงสุด)

1. กลุ่ม Clean IP คือ ระบุไอพี หรือ Address ปลายทางที่ยูสเซอร์ใช้งาน ให้มากเพราะถือว่า ถ้าไปกลุ่มนี้ ก็ให้เร็วเข้าไว้ ดังนั้น หากยูสเซอร์ ใช้งานอยู่ก็ได้ความพื้นฐาน 4 ขั้นที่กล่าวไปข้างต้น แต่หากเปลี่ยนไปเข้าไซต์ หรือ ไปยังปลายทางกลุ่ม 1 นี้ ความเร็จก็เปลี่ยนจากพื้นฐานมาเป็นตาม เงื่อนไข 1

2 กับ 3 ทำไว้สำหรับให้บีบความเร็วหรือจำกัดให้ต่ำๆ ไว้ โดย 2 คือ IP address ปลายทาง และ 3 คือ Port หมายความว่า เอาทีลักษณะการใช้งานหรือค่า Port มาเป็นเงือนไขในการควบคุมแทน