รายละเอียดส่วนเพิ่มเติมจาก as2ส่วนที่เพิ่มเติม หรือ แตกต่าง จาก as2 ได้แก่

 • Check access point หรือการตรวจสอบว่า Access Point มีปัญหาหรือไม่
 • ส่วน Network กำหนดค่า Mac Address ให้กับ eth0 และ eth1
 • ส่วนการแจก IP จะมี SUBNET ที่เพิ่มขึ้น แจก IP มากขึ้น และ DNS ที่ต่างกันได้
 • เซ็ตส่วนจัดเก็บล๊อก พรบ. โดยระบุช่วง PORT ได้
 • สามารถกำหนดให้ ล๊อกอินใช้งานต่างเครื่อง ได้ หรือ ไม่ได้ ก็ได้ (as2 ล่าสุดมีข้อนี้)
 • สามารถให้ผู้ใช้งานล๊อกอินโดยสนใจแค่ Mac ไม่สนใจ IP คือ ไอพีเปลี่ยนก็ใช้งานต่อได้ โดยไม่ต้องล๊อกอินใหม่
 • ตรวจสอบว่า Mac Address นี้กำลังใช้งานอยู่แล้วหรือไม่ 
 • ล๊อกเอาท์ออกจากระบบ โดยล๊อกเอาท์ทุกๆ ไอดี ที่มี Mac Address ตรงกับตนเองได้
 • กำหนดได้ว่า สามารถล๊อกเอาท์ต่างเครื่องได้หรือไม่
 • มีกราฟ แสดงส่วนสถิติการเชื่อมต่อเน็ตของแต่ละลิงก์ ว่ามีเส้นไหนใช้งานคุณภาพเป็นอย่างไร
 • ในระบบจัดเก็บ ล๊อก พรบ. กำหนด เงื่อนไขกรณ๊ที่พืนที่จัดเก็บเหลือน้อย ให้ทำอย่างไร
 • ส่วนควบคุมความเร็ว เพิ่มเงื่อนไขว่า ระยะเวลาที่ปรับความเร็ว แต่ละครั้งควรห่างกันเท่าไหร่
 • NTP (Network Time Protocol) สามารถเปิดให้ตัวเองให้บริการปรับค่าเวลา แก่เครื่อข่ายภายใน ได้ เช่น ให้ Access Point , หรือเครื่องใดๆ ตั้งค่าเวลาโดยรับจาก as4 ไม่ต้องออกภายนอก
 • กำหนดขนาดของ พาสเวิรด์ ได้ว่าต้องการกี่ตัวอักษร (สำหรับการสุ่ม ตอนสร้างบัตร)
 • เพิ่มเครื่องมือในการตรวจ Database การ Ping ไปยังปลายทาง
 • การ Backup และ Restore ทั้ง Database และ Config จะเก็บ 2 แหล่ง คือ เก็บลง SD ให้ด้วย