ข้อความแจ้งจาก as2 (System notification)

ระบบแจ้งเตือนว่ามีลิงก์ที่เชื่อมต่อออกเน็ตมีปัญหาใช้งานไม่ได้
 นอกจากนี้ยังสามารถดูไฟ LED สีแดง ที่บนตัว as2 ด้านที่ติดกับหัว LAN (RJ45) ไฟจะติดค้าง

ระบบแจ้งว่าการเซ็ตอัพ ต้องการ รีบูท ตัว as2 ส่วนที่เซ็ตอัพถึงจะทำงานตามต้องการ